SlowChangeMgt © ē

 

 

 

 

Slow Change     

 

 

haast me niet, want ik heb weinig tijd ...       

 

 

 

website en beweging voor professionals in organisatie-

verandering

 

vergaar- en uitwisselplaats voor gelijkgestemden en geÔnteres-seerden

 

olievlekwerking naar bedrijven (aanbieders / klanten) en veranderaars (opdrachtgevers / regisseurs) voor een completer veranderproces

 

 

herkenbaar?

De fusie leidt tot reorganisatie. Nadat de blauwdruk van de nieuwe organisatie is bepaald, wordt de organisatiehark opnieuw getekend, de functies en rollen benoemd en beschreven, afdelingsmanagers aangewezen, de nieuwe collega's voorgesteld, en iedere afdeling een plek toegewezen . Klaar!

of

Het nieuwe magazijnbeheersysteem is gekozen. Het wordt geÔnstalleerd, ingericht en getest. De gegevens worden geconverteerd en de medewerkers krijgen een cursus. Verandering geslaagd!

 

In beide gevallen is er nog nauwelijks sprake van een geslaagde verandering. Er is wel iets veranderd, maar dat heeft nog geen verbetering tot gevolg gehad. De zaak is (nog) niet in balans.

 

oorzaak

We sturen iedere keer weer op tastbare doelen, i.p.v. het werkelijke doel. Gaat het om het implementeren van een document informatiesysteem op uiterlijk 1 oktober, of om een efficiŽntere workflow van postkamer tot mid-office, waarbij de hanteerbaarheid van de documentatie bijdraagt aan de efficiŽntie van de medewerkers?! De doelstelling is bepalend voor de wijze waarop het verandertraject wordt uitgevoerd. In de meeste gevallen doen projectleiders beslist wat er van ze gevraagd wordt, maar of het resultaat bijdraagt ...

 

 

Slow   (is niet hetzelfde als langzaam)

is voor: weloverwogen, authentiek, eerlijk, in balans

is tegen: onnodige haast, te grote ambitie, beklemmende methodieken en dogma's, te veel politiek / macht

 

Change

is voor: het regisseren en ondersteunen van een (organisatie)verandering

is tegen: suboptimale oplossingen, eenzijdige aanpak

 

 

waarom Slow Change?

  • om kennis te genereren en te delen, over een professionele veranderaanpak met de juiste balans
  • om projecten en verbeterprogramma's uit te voeren die werkelijk bijdragen aan de ťchte doelen die initieel gesteld zijn
  • om overhaast gestarte projecten met veel zogenaamd 'voortschrijdend inzicht' te voorkomen
  • om niet meer vast te lopen in dwingende methodieken en standaards
  • om (te) korte termijn oplossingen zonder groei-perspectief tegen te gaan
  • om verbinding te bereiken tussen uitvoering op techniek, structuur en methodiek en aandacht voor medewerkers, cultuur en omgeving

 

 

 

 

 

hoe werkt het?

Slow ChangeMgt is gestart als een vergaar- en uitwisselplaats voor gelijkgestemden en geÔnteresseerden. Na een aanvankelijke periode met regelmatige bijeenkomsten is in 2012 gebleken dat Change Mgt in brede zin voldoende aandacht kreeg. Initiatieven buitelden over elkaar heen in een poging de markt te bereiken en de berg boeken over dit onderwerp is ondertussen te groot om te beklimmen. De behoefte om bijeen te komen en uit te wisselen nam daarmee af.

 

Of dat betekent dat alle valkuilen bij changeprocessen nu worden vermeden, is nog maar de vraag?!

 

Ik laat de bezoeker van deze website graag achter met de overpeinzingen en tips die hier te vinden zijn. Voor meer informatie en contact verwijs ik graag door naar de website van mijn bedrijf.