SlowChangeMgt © •

 

SlowChange gedachtegoed      

 

Er is niet één bepaalde manier om de/een Slow Change veranderproces uit te voeren. Diverse bedrijven en professionals hebben een eigen stijl en eigen methode ontwikkeld, waarin het veranderproces zorgvuldig, met voldoende tijd en aandacht en met maximale betrokkeheid van medewerkers wordt uitgevoerd. Ze komen allemaal in aanmerking om als Slow Change genoemd te mogen worden. Er zijn geen minimale kwalificaties, omdat iedere Slow Change adapt steeds verder wil ontwikkelen en weet dat het nooit helemaal voldoende is. En voor de beginner telt dat iedere stap in de goede richting een belangrijke mijlpaal is!

 

Zijn er dan voorbeelden van een Slow Change aanpak?

 

"Verlangen naar zee: regisseren van betrokkenheid voor effectieve verandering" van Frank van Elsdingen (oprichter Slow ChangeMgt)

Over het doorbreken van de top-down aanpak

 

Handboek ITIL implementeren: de menselijke methode” van René Verweijmeren, Mathijs Valk, Luc Timmers, e.a.
Een praktijkcase waarin getoond wordt hoe je medewerkers meeneemt in een verandertraject; in dit geval invoeren ITIL.

 

"Wat hebben ze nu weer bedacht? Hoe één simpel communicatieprincipe het verschil maakt bij uw verandertraject" van Johanna Kroon

Een boek dat verteld dat je eerst aan de relatie moet werken, vóórdat je met het veranderdoel aan de slag gaat.

 

"In plaats van reorganiseren" van Joop Swieringa en Bianca Elmers

Wie van zijn bedrijf een lerende organisatie wil maken moet ophouden met reorganiseren, oftewel: waar reorganiseren eindigt, begint leren

 

"Intensieve Menshouderij" van Jaap Peters en Judith Pouw

Om je wakker te schudden en je te realiseren hoe normaal we het vinden dat we zover afgedwaald zijn

 

"Waarderend organiseren" van Robbert Masselink e.a.

Over co-creatie van duurzame verandering